Kmalu na ogled tretja razstava v sezoni pol-ulične galerije Pešak z naslovom Sezona   

“Pred nami se razpira pet ločenih vitrin, skozi katere si ogledujemo raznolike objekte-produkte. Izložbe učinkujejo kot dejanske in ne zgolj premeščene v galerijski prostor, mimoidočega pa spodbujajo k opazovanju številnih detajlov. Umetnica je nekatere podobe vzela iz izložb še delujočih trgovin, druge pa iz zapuščenih vitrin. Ne glede na izvor pa v gledalcu izzovejo določeno mero nostalgije po nečem, sicer še obstoječem, ki s svojim obstojem (v vedno bolj predvidljivih urbanih središčih) izpostavlja preteklo.”

Anabel Černohorski, kuratorica

Celotno besedilo preberite tukaj

Ogled razstave: 15. 4. 2021 – 20. 6. 2021

Odprti poziv KUD Mreža za umetniško rezidenco v AKC Metelkova mesto   

Umetnica_ik na delovnem izzivu je projekt, ki omogoča eno-mesečno delovno bivanje v rezidenčnem Ateljeju Azil.  Na delovne rezidence praviloma vabimo udeleženk_ce iz tujine, v letošnjem letu pa smo se odločile_i, da damo prednost umetnicam_kom iz Slovenije s prebivališčem izven Ljubljane. 

Atelje Azil nudi osnovne pogoje za realizacijo sodobnega vizualnega projekta v galerijskem okolju matične Galerije Alkatraz in v javnem prostoru znotraj zidov AKC Metelkova mesto (Gesamtkunstwerk Metelkova).

Skozi tovrstna gostovanja poskušamo navezati stik z umetnicami_ki, katerih domači prostor oblikujejo drugačni tokovi in pogoji delovanja, da bi v urbano okolje glavnega mesta vnesle_i novo energijo ustvarjalke_ca iz drugih okolij.

Rok za prijave: 9. maj 2021

Izvedba rezidence: 1. – 31. 7. 2021

Lokacija: Metelkova mesto, Ljubljana / Galerija Alktraz, Atelje Azil.

 

Kdo se lahko prijavi?

Sodobne_i ustvarjalke_ci z izkušnjami na področju  vizualnih in interdisciplinarnih umetnosti s prebivališčem izven Ljubljane, ne glede na spol in starost. Slovensko državljanstvo ni pogoj. Bivalni atelje žal ne zagotavlja dostopa za gibalno ovirane osebe.

Kaj ponujamo:

  • bivalno-delovni atelje in pogoje za zbrano snovanje umetniškega projekta;
  • produkcijsko infrastrukturo in strokovno pomoč kuratorjev;
  • avtorski honorar in plačilo materialnih stroškov: 2500 €;
  • organizacijsko podporo;
  • možnost javnega dogodka (otvoritev) – v kolikor bodo to dopuščali ukrepi za zajezitev širjenja okužb;
  • promocijo.

Cilj rezidence in pričakovanja

Eno-mesečna rezidenca v lokalnem Ateljeju Azil bo izbrani_emu umetnici_ku omogočila stik z utripom AKC Metelkova mesto. Pomembna dodana vrednost delovnega izziva ne bo le spoznavanje umetniške scene in njenih akterk_jev v prestolnici – ampak  tudi  poudarek na obratnem procesu; prenosu veščin, znanja, idej, razmisleka, ki ga izbrana oseba doprinese AKC Metelkova mestu in širše.

Pričakujemo, da umetnica_k realizira razstavo v Galeriji Alkatraz in ustvari  eno javno umetniško intervencijo (skulptura, instalacija, mural, performans…).

Prijavite se

Pošljite e-sporočilo na  z naslovom „Prijava za rezidenco Umetnica_k na delovnem izzivu“ in priložite: – življenjepis v slovenščini

  • tri primere vašega nedavnega dela (povezave na spletne strani so dovolj)
  • delovni načrt rezidenčnega bivanja (grobi opis projekta in načrtovanih dejavnosti, do 2500 znakov)
  • kontaktni podatki prijavitelja_ice (naslov za vročanje, elektronski naslov, telefonska številka).

Po prejeti prijavi se bomo dogovorile_i za naslednje korake.

O izboru bomo obvestile_i predvidoma do 20. maja 2021. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov galerija.alkatraz@gmail.com ali pokličete na telefonsko številko 386 1 434 03 45

Organizacija: KUD Mreža, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija l Slovenia, kudmreza.org / galerijalkatraz.org

Tel: +386 1 434 03 45
Fax: +386 1 432 33 78

 

Balkanada: javni poziv skladateljem in glasbenim improvizatorjem na območju Balkana za umetniško rezidenco v Kanadi   

Balkanada: javni poziv za skladatelje / improvizatorje

Tour de Bras je organizacija za sodobno improvizirana glasbo z mednarodnim ugledom, ki že več kot petnajst let aktivno deluje tudi kot založba. Na letni ravni se povezuje in sodeluje z umetniki iz celega sveta. Med nedavnimi turnejami po Balkanu so člani Tour de Bras srečali številne predane organizacije in umetnike ter odkril dinamičnost balkanskih prizorišč. Iz te izkušnje se je razvila ideja za zagon projekta Balkanada, ki ga Tour de Bras v l. 2021/22 izvaja v partnerstvu s KUD Mreža iz Ljubljane. Cilj projekta je omogočiti možnosti za srečanja med skladatelji in improvizatorji iz različnih kulturnih okolij.

Na letošnjem razpisu iščemo skladatelja_ico / improvizatorja_ko, ki se raziskovalno posveča konceptu “kompozicija za improvizatorje_ke”. Izbrani skladatelj_ica / improvizator_ka bo teden dni bival_a v Salonu58 v podeželski skupnosti Marsoui (Gaspésie, Québec). Naslednje tri dni pa bo v kraju Rimouski s kanadskimi improvizatorji izvedel_a javni koncert. Naslednje leto bo izbranec_ka imel_a priložnost ponovnega sodelovanja z enim_o od kvebeških glasbenikov_c na Balkanu.

Poziv je odprt od 1. 2. do 30. 4. 2021.

Za prijavo je potrebno poslati:

· Kratek opis projekta;
· Življenjepis;
· Dva do tri primere vaših prejšnjih del v vlogi skladatelja_ice / improvizatorja_ke.

Prosimo, pošljite prijavo Éricu Normandu na: brasderic@gmail.com do 30. 4. 2021 do polnoči, zadeva: Balkanada call.

Navodila za kompozicijo:

· Kompozicija mora biti napisana za 5 do 11-članski improvizacijski orkester;
· Po želji lahko skladatelj_ca nastopa z orkestrom, ni pa obvezno;
· Instrumentacija: električne in klasične kitare, kontrabas, godala vseh velikosti, pihala (bariton saksofon, bas klarinet, pozavna, trobenta, oboa), harfa, harmonika, tolkala;
· Pri komponiranju je potrebno upoštevati, da se bo število igralcev in instrumentacija med različnimi interpretacijami razlikovala (zagotoviti morate trajnost);
· Možne so vse vrste glasbenih partitur: običajna notacija, grafična notacija, konceptualna igra itd.,
· Trajanje dela: 20 – 40 minut.

Pogoji:

· Prijavitelj_ica mora biti rezident_ka ​​Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ali Severne Makedonije;
· Biti morate osebno navzoči v Rimouskem in Marsouiju (Quebec, Kanada) od 22. 10. do 2. 11. 2021;
·Prejmete 1.500 CAD (kanadskih dolarjev) za skladbo + 300 CAD za izvedbo koncerta, skupaj= 1.800 CAD;
· Izbranemu_i kandidatu_ki bo Tour de Bras poslal uradno vabilo maja 2021;
· Izbarani_a kandidat_ka mora sam_a ali s pomočjo vladnih ali nevladnih organizacij v svoji državi zagotoviti kritje stroškov povratne letalske vozovnice do Montreala. Svetujemo, da se obrnete na: Ministrstvo za kulturo, veleposlaništvo, konzulat, program potovanj za umetnike, razne mednarodne programe ali podobno, odvisno od možnosti v posamezni državi);
· Stroške nastanitve in potovanj v Quebecu krije Tour de Bras.

tourdebras.com

Mentorstvo+: razstava Nike Erjavec Interference v Galeriji Alkatraz   

“Razstava Interferenca je nastala v okviru novejšega projekta Galerije Alkatraz Mentorstvo+, ki podpira vzpostavljanje povezav med umetnicami_ki in omogoča njihovo kontinuirano delo v daljšem časovnem obdobju. Ne gre za mentorstvo v pravem pomenu besede, ampak za medgeneracijsko sodelovanje na nehierarhični osnovi, nekakšno vzajemno mentorstvo, kjer lahko obe osebi v vsakem trenutku prevzemata vloge svetovalke_ca, mentorice_ja, (so)kuratorke_ja in ustvarjalke_ca. Dvema osebama, ki zasedata različne položaje znotraj umetniškega sistema, je tako v okviru projekta omogočeno partnersko sodelovanje, v katerem se njuni pristopi dialoško zbližajo skozi preplet vizij, perspektiv, izkušenj in umetniških prijemov. Projekt je vzpodbuda kreativnemu prenosu idej med posameznicami_ki izven utečenih kanalov, zasnovan z namenom spodbujanja medgeneracijskega mreženja in sodelovanja. Razstava je vidni, fizično oprijemljivi rezultat celoletnega dela in posledica vzpostavitve nove platforme za vzajemno učenje in sodelovanje. Projekt zastavlja mnoga vprašanja, od umetnic_kov pa je odvisno, kako bodo odgovorile_i na vprašanje avtorstva, oblikovale_i vsebine skupnega projekta in kako se bodo spopadale_i z izzivi kolektivnega sodelovanja, ki ga je spodbudila galerija.

Tokrat smo k sodelovanju povabile_i Majo Smrekar in Niko Erjavec, ki sta se tekom procesa odločili, da bosta kot dialoški partnerici realizirali samostojno razstavo Nike Erjavec. Umetnici se sicer že poznata, saj je bila Maja Smrekar mentorica Nike Erjavec na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. V njunih umetniških delih je opaziti raziskovanje in obravnavo sorodnih tem, ki se nanašajo na sodobnost, v njunih praksah pa pomembno težo nosijo poglobljeno raziskovanje teorije, opazovanje družbenih procesov in spretno prilagajanje okoliščinam ter procesnost kot strategija. Spodbuda k njunemu nadaljnjemu povezovanju prek sodelovanja v projektu Mentorstvo+ se nam je zato zdela zelo smiselna odločitev.” – galerijalkatraz.com

Nika Erjavec (1994) deluje na področju intermedijske umetnosti, gledališča, fotografije in oblikovanja. Leta 2017 je diplomirala na oddelku za unikatno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje magistrski študij kiparstva. Pod mentorstvom Alena Ožbolta, Maje Smrekar in Uršule Berlot se ukvarja z senzorično zaznavo v preseku umetnosti in znanosti ter (ne)vidnimi transformacijami okolja. Naloga izhaja iz daljšega eksperimentalno raziskovalnega procesa vezanega predvsem na fenomen zvoka, od njegove materialnosti do okoljskih sprememb na ravni akustične krajine. Za serijo instalacij (ne)VIDNO in hibridno umetniško raziskavo je leta 2019 dobila Prešernovo nagrado ALUO in bila nominirana za univerzitetno Prešernovo nagrado. V letih študija aktivno sodeluje na lokalnih in mednarodnih razstavah, deluje v intermedjiskih projektih in v gledališču, vodi in se udeležuje različnih delavnic doma in v tujini.

Vabljene_i k ogledu razstave “Interferenca” umetnice Nike Erjavec, ki bo na ogled od ponedeljka, 25. januarja od 11.00. Razstava je nastala v sodelovanju z Majo Smrekar, v sklopu projekta Mentorstvo+. Čas trajanja razstave je odvisen od vladnih ukrepov za zajezitev epidemije

Ogled razstave: 25. 1. 2021 – 29. 1. 2021

X