V  Gesamtkunstwerk Metelkova se osredotočamo na umetniške posege v javni prostor znotraj Metelkove in njeni bližnji okolici. Več kot 150 javnih likovnih intervencij predvsem lokalnih umetnic_kov tvori Celostno umetnino Metelkova, ki nastaja od leta 2004. Vizualna podoba Metelkova mesta se razvija po načelu »work-in-progress«. Namenoma nikoli dokončna zunanja podoba Metelkova mesta nudi rednim uporabnicam_kom in  obiskovalkam_cem,  v Sloveniji še nikoli videno javno umetnost, ki ni tržno naravnana ali urbano načrtovana ampak nastaja iz ustvarjalnih pobud umetniške in rokodelske skupnosti Metelkove.

»Metelkovski slog« zaznamuje likovna reciklaža, ki goji zavest, da umetniški posegi v prostor niso omejeni le na polje likovnega, ampak upoštevajo širše družbeno okolje. Na pročeljih stavb in trgih je prisotna javna umetnost, kar deloma Metelkovo mesto ohranja pred uničujočimi silami kapitala in umirja procese gentrifikacije. Posebnost Celotne umetnine Metelkova je tudi njena funkcionalna uporaba saj se pogosto posamične umetniške intervencije združujejo z mizami, klopmi, ozelenitvami, senčniki in tvorijo “otoke”, ki pritegnejo obiskovalce, da se na lokaciji zadržujejo in počutijo prijetno. Metelkova kot javni prostor z integracijo umetniških del ni zgolj »paša za oči« ampak hkrati sugerira zgodbo o »odprtosti«, »dostopnosti«, »participaciji«, »vključevanju« in »udeležbi skupnosti«.

 

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

Avtor: Gregor Lorenci
Naslov dela: Golumi
Leto izdelave: 2008
Oblika: gledališka kulisa
Tehnika: poliester, silikon
Avtorica fotografij: Andrea Siegl
Povezava do avtorjeve spletne strani: gregorlorenci.com

O projektu: Gregor Lorenci je oblikovalec lutk, lutkovni tehnolog, specialist za gledališke in filmske posebne efekte. Na ograjo balkona nad Menzo pri koritu je namestil grozd devetih medsebojno prepletenih figur iz poliestra in silikona. Gole glave in starčevski obrazi figur so dovolj srhljivi, da se jih je oprijelo ime 589 let starega stvora iz Tolkenovega Gospodarja prstanov.

Avtor: Dejan Pfeifer
Naslov dela: Ptičje hiške
Leto izdelave: 2008
Oblika: Lebdeče skulpture
Tehnika: masivni vodoodporni les
Avtorica fotografij: Nataša Serec
Povezava do avtorjeve spletne strani: studiodrevo.com

Opis projekta: Avtor je o projektu povedal: »Ustvaril sem 15 unikatnih ptičjih hišk-krmilnic, narejenih iz masivnega vodoodpornega lesa. Njihov prvinski namen je privabljanje različnih, predvsem manjših vrst ptic (sinička, taščica, rdečeglavka,…), katere je zmeraj težje zaslediti v urbanem delu mesta. Poleg funkcionalne je izpostavljena tudi estetska plat, saj hiške delujejo, kot unikatne lebdeče skulpture.« Ptičje hiške visijo v različnih krošnjah dreves izven dosega rok ampak z možnostjo spusta zaradi dodajanja hrane.

Avtor: Tomaž Furlan
Naslov dela: Spomenik junaštva
Leto izdelave: 2008
Oblika: kip
Tehnika: marmor, kamen, beton
Avtorica fotografij: Andrea Siegl
Povezava do avtorjeve spletne strani: e-arhiv.org/diva/TomazFurlan

O projektu: Avtor je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer kiparstvo. V svojem umetniškem izražanju kombinira video in kiparstvo. Skulptura klečečega otroškega kipca je kritična alegorija junaštvom naše realnosti; pehanju za osebnimi interesi, individualističnim materialnim težnjam in veliki nasladi nad šibkostjo drugih. Betonska okolica stebra, ki je kamnit, služi kot sedalo.

Avtor: Boštjan Drinovec & Primož Oberžan
Naslov dela: Zvonka
Leto izdelave: 2008
Oblika: kovinska skulptura
Tehnika: kovina, jeklene žice, vzmeti
Avtorica fotografij: Nataša Serec
Povezava do avtorjeve spletne strani: www2.arnes.si/~bdrino

O projektu: Boštjan Drinovec in Primož Oberžan sta ustvarjala skulpturo Zvonka, ki pa ima poleg estetske tudi funkcionalno funkcijo vabi mimoidoče, da z njo ustvarjajo zvoke. Zvonka ni prva izmed njunih skulptur, kjer je fizično-formalna prisotnost nadgrajena z zvočnimi kvalitetami, je pa zagotovo najbolj monumentalna in tudi najbolj na preizkušnji zaradi izpostavljene lege in vplivov okolja.

 

X