KUD Mreža izvaja program Urbani likovni projekti od leta 2004, poimenovan tudi Celostna umetnina Metelkova mesto. Projekt se osredotoča na prenove in umetniške posege v javnih prostorih znotraj Metelkove in njeni bližnji okolici. Doslej smo izvedli čez sto dvajset projektov, od majhnih intervencij s kratko-trajajočimi instalacijami do večjih, kot so skulpture, instalacije in murali. Društvo vodi Galerijo Alkatraz in tudi edinstveno Galerijo Nočna izložba Pešak z razstavami specifičnih umetniških del s svetlobnim učinkom. Razstavljena dela so postavljena za steklenimi okni na eni od stavb Metelkove in vidna tudi z daljnogledom nameščenim na bližnjem stolpu.

Vizualna podoba Metelkova mesta se razvija po načelu »work-in-progress«. Namenoma nikoli dokončna zunanja podoba Metelkova mesta rednim uporabnikom in vse bolj pogostim obiskovalcem tujim obiskovalvem v Sloveniji še nikoli videno: javno umetnost, ki ni tržno naravnana ali urbano načrtovana, nastajajočo iz ustvarjalnih pobud umetnikov in rokodelcev, ki delujejo v prostorih Metelkova mesta, ter mednarodnih umetnikov in umetnikov mlajše generacije, ki nima prostorov znotraj Metelkove.

»Metelkovski slog« zaznamuje likovna reciklaža, ki goji zavest, da umetniški posegi v prostor niso omejeni le na polje likovnega, ampak upoštevajo širše družbeno okolje. Vzlic temu je zunanjost stavb preurejena v določena prizorišča, kjer je prisotna javna umetnost, kar deloma Metelkova mesto ohranja pred uničujočimi silami kapitala in umirja procese gentrifikacije. Urbani likovni projekti, katere smo končno iz delovnega naslova poimenovali v Celostna umetnina Metelkova, so v zadnjih trinajstih letih spodbujali umetniška preoblikovanja metelkovske agore tudi zato, da obiskovalce opomnijo na ranljivost in nenehno spreminjanje tako velike skupnosti z realizirano produkcijo 120 umetniških del oz. intervencij.

 

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

Avtor: Gregor Lorenci
Naslov dela: Golumi
Leto izdelave: 2008
Oblika: gledališka kulisa
Tehnika: poliester, silikon
Avtorica fotografij: Andrea Siegl
Povezava do avtorjeve spletne strani: gregorlorenci.com

O projektu: Gregor Lorenci je oblikovalec lutk, lutkovni tehnolog, specialist za gledališke in filmske posebne efekte. Na ograjo balkona nad Menzo pri koritu je namestil grozd devetih medsebojno prepletenih figur iz poliestra in silikona. Gole glave in starčevski obrazi figur so dovolj srhljivi, da se jih je oprijelo ime 589 let starega stvora iz Tolkenovega Gospodarja prstanov.

Avtor: Dejan Pfeifer
Naslov dela: Ptičje hiške
Leto izdelave: 2008
Oblika: Lebdeče skulpture
Tehnika: masivni vodoodporni les
Avtorica fotografij: Nataša Serec
Povezava do avtorjeve spletne strani: studiodrevo.com

Opis projekta: Avtor je o projektu povedal: »Ustvaril sem 15 unikatnih ptičjih hišk-krmilnic, narejenih iz masivnega vodoodpornega lesa. Njihov prvinski namen je privabljanje različnih, predvsem manjših vrst ptic (sinička, taščica, rdečeglavka,…), katere je zmeraj težje zaslediti v urbanem delu mesta. Poleg funkcionalne je izpostavljena tudi estetska plat, saj hiške delujejo, kot unikatne lebdeče skulpture.« Ptičje hiške visijo v različnih krošnjah dreves izven dosega rok ampak z možnostjo spusta zaradi dodajanja hrane.

Avtor: Tomaž Furlan
Naslov dela: Spomenik junaštva
Leto izdelave: 2008
Oblika: kip
Tehnika: marmor, kamen, beton
Avtorica fotografij: Andrea Siegl
Povezava do avtorjeve spletne strani: e-arhiv.org/diva/TomazFurlan

O projektu: Avtor je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer kiparstvo. V svojem umetniškem izražanju kombinira video in kiparstvo. Skulptura klečečega otroškega kipca je kritična alegorija junaštvom naše realnosti; pehanju za osebnimi interesi, individualističnim materialnim težnjam in veliki nasladi nad šibkostjo drugih. Betonska okolica stebra, ki je kamnit, služi kot sedalo.

Avtor: Boštjan Drinovec & Primož Oberžan
Naslov dela: Zvonka
Leto izdelave: 2008
Oblika: kovinska skulptura
Tehnika: kovina, jeklene žice, vzmeti
Avtorica fotografij: Nataša Serec
Povezava do avtorjeve spletne strani: www2.arnes.si/~bdrino

O projektu: Boštjan Drinovec in Primož Oberžan sta ustvarjala skulpturo Zvonka, ki pa ima poleg estetske tudi funkcionalno funkcijo vabi mimoidoče, da z njo ustvarjajo zvoke. Zvonka ni prva izmed njunih skulptur, kjer je fizično-formalna prisotnost nadgrajena z zvočnimi kvalitetami, je pa zagotovo najbolj monumentalna in tudi najbolj na preizkušnji zaradi izpostavljene lege in vplivov okolja.

 

X