V  Gesamtkunstwerk Metelkova se osredotočamo na umetniške posege v javni prostor znotraj Metelkove in njeni bližnji okolici. Več kot 150 javnih likovnih intervencij predvsem lokalnih umetnic_kov tvori Celostno umetnino Metelkova, ki nastaja od leta 2004. Vizualna podoba Metelkova mesta se razvija po načelu »work-in-progress«. Namenoma nikoli dokončna zunanja podoba Metelkova mesta nudi rednim uporabnicam_kom in  obiskovalkam_cem,  v Sloveniji še nikoli videno javno umetnost, ki ni tržno naravnana ali urbano načrtovana ampak nastaja iz ustvarjalnih pobud umetniške in rokodelske skupnosti Metelkove.

»Metelkovski slog« zaznamuje likovna reciklaža, ki goji zavest, da umetniški posegi v prostor niso omejeni le na polje likovnega, ampak upoštevajo širše družbeno okolje. Na pročeljih stavb in trgih je prisotna javna umetnost, kar deloma Metelkovo mesto ohranja pred uničujočimi silami kapitala in umirja procese gentrifikacije. Posebnost Celotne umetnine Metelkova je tudi njena funkcionalna uporaba saj se pogosto posamične umetniške intervencije združujejo z mizami, klopmi, ozelenitvami, senčniki in tvorijo “otoke”, ki pritegnejo obiskovalce, da se na lokaciji zadržujejo in počutijo prijetno. Metelkova kot javni prostor z integracijo umetniških del ni zgolj »paša za oči« ampak hkrati sugerira zgodbo o »odprtosti«, »dostopnosti«, »participaciji«, »vključevanju« in »udeležbi skupnosti«.

 

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

Avtor: Beli sladoled (Leon Zoudar & Miha Perne)
Naslov dela: But First Let Me Get a #Selfie, Hello Turists
Leto izdelave: 2016
Oblika: mural
Tehnika: akril
Avtorja fotografij: Beli sladoled

Z muralom But First Let Me Get a #Selfie, Hello Turists smo začeli spodbujati javne umetniške intervencije v Gesamtkunstwerk Metelkova, ki se v svojih likovnih sporočilih soočajo s samokritičnostjo Metelkove in njenih uporabnikov in uporabnic. Sporočilo murala je komično-kritična pripomba na Metelkovo kot turistično oblegano atrakcijo. S samokritičnimi sporočili je tandem nadaljeval leta 2018, ko sta naslikala mural, ki je likovni komentar na nekulturno početje obiskovalcev, ki urinirajo na neustreznih zunanjih površinah.

Beli sladoled v svojem delu ne pozna tabujev in se že od samega začetka delovanja ukvarja z raznoterimi »čudnimi« in trivialnimi temami.

Avtorica: Tina Drčar
Naslov dela: Globina 14/15/16 In and Out #2
Leta izdelave: 2014-2015-2016
Oblika: Mural
Tehnika: Akril
Velikost: 6 m x 24 m
Avtor fotografij: Boško Rakočević in fotoarhiv umetnice

Mural Globina 14, 15 in 16 je poslikava, ki je nastajala 3 leta na 24m dolgem in 6m visokem zidu polatrija stavbe Pešaki, na katerega je Tina Drčar naslikala motive morskega habitata. Na osrednji steni polatrija izstopa podoba kita, ki ga obkrožajo meduze, lignji in hobotnica. Kit, sesalec, predstavlja nemoč posameznika. Kljub dejstvu, da gre za največjo žival, podoba v nas vzbuja nelagodje, saj kit, kljub svoji velikosti, v primerjavi z mnogoštevilčnimi ožigalkarji deluje nemočno. Avtorica je z muralom želela »opozoriti na trenutno stanje tako znotraj kot zunaj sistema«.

 

X