V  Gesamtkunstwerk Metelkova se osredotočamo na umetniške posege v javni prostor znotraj Metelkove in njeni bližnji okolici. Več kot 150 javnih likovnih intervencij predvsem lokalnih umetnic_kov tvori Celostno umetnino Metelkova, ki nastaja od leta 2004. Vizualna podoba Metelkova mesta se razvija po načelu »work-in-progress«. Namenoma nikoli dokončna zunanja podoba Metelkova mesta nudi rednim uporabnicam_kom in  obiskovalkam_cem,  v Sloveniji še nikoli videno javno umetnost, ki ni tržno naravnana ali urbano načrtovana ampak nastaja iz ustvarjalnih pobud umetniške in rokodelske skupnosti Metelkove.

»Metelkovski slog« zaznamuje likovna reciklaža, ki goji zavest, da umetniški posegi v prostor niso omejeni le na polje likovnega, ampak upoštevajo širše družbeno okolje. Na pročeljih stavb in trgih je prisotna javna umetnost, kar deloma Metelkovo mesto ohranja pred uničujočimi silami kapitala in umirja procese gentrifikacije. Posebnost Celotne umetnine Metelkova je tudi njena funkcionalna uporaba saj se pogosto posamične umetniške intervencije združujejo z mizami, klopmi, ozelenitvami, senčniki in tvorijo “otoke”, ki pritegnejo obiskovalce, da se na lokaciji zadržujejo in počutijo prijetno. Metelkova kot javni prostor z integracijo umetniških del ni zgolj »paša za oči« ampak hkrati sugerira zgodbo o »odprtosti«, »dostopnosti«, »participaciji«, »vključevanju« in »udeležbi skupnosti«.

 

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

Avtor: Marko Kociper
Naslov dela: Jazbec
Leto izdelave: 2017
Oblika: mural
Tehnika: akril
Avtor fotografij: Damjan Kocjančič
Povezava do avtorjeve spletne strani: sl.wikipedia.org/wiki/Marko_Kociper,
stripburger.org/tag/kociper-marko-sl

O projektu: “Avtorstvo javne stripovske intervencije v sklopu Tinte, festivala stripa, je bilo zaupano Marku Kocipru, ki je zid nasproti Zdravstvenega doma ob Metelkovi ulici olepšal s prigodami znamenitega junaka Jazbeca, velikega zabušanta, ženskarja, neskromnega pivca in borca za pravice malih ljudi. Kot je bilo pričakovati smo tudi tokrat priča grotesknemu in satiričnemu, morda celo z erotiko ozaljšanemu prikazu trpke družbene stvarnosti.” – Stripburger.org

Koprodukcija: Stripburger/Forum Ljubljana & KUD Mreža

 

Avtor: Bine Skrt & Tina Drčar
Naslov dela: Nebovzetje
Leto izdelave: 2017
Oblika: mural
Tehnika: akril
Avtorji fotografij: Nataša Serec, Ana Grobler & Sebastian Krawczyk

»Nebovzetje« je zadnje delo več letnega projekta na zidu, kjer je slikarski dvojec vsakih sedem let naslikal novo likovno zgodbo. Zadnje delo, povezano v celoto s prejšnjima poslikavama »Mrtvaški ples« (2003) in »Apokalipsa« (2010), tvori triptih, ki je v vsakem obdobju kritično reflektiral družbo in čas v katerem so poslikave nastajale.

gallery

X