V  Gesamtkunstwerk Metelkova se osredotočamo na umetniške posege v javni prostor znotraj Metelkove in njeni bližnji okolici. Več kot 150 javnih likovnih intervencij predvsem lokalnih umetnic_kov tvori Celostno umetnino Metelkova, ki nastaja od leta 2004. Vizualna podoba Metelkova mesta se razvija po načelu »work-in-progress«. Namenoma nikoli dokončna zunanja podoba Metelkova mesta nudi rednim uporabnicam_kom in  obiskovalkam_cem,  v Sloveniji še nikoli videno javno umetnost, ki ni tržno naravnana ali urbano načrtovana ampak nastaja iz ustvarjalnih pobud umetniške in rokodelske skupnosti Metelkove.

»Metelkovski slog« zaznamuje likovna reciklaža, ki goji zavest, da umetniški posegi v prostor niso omejeni le na polje likovnega, ampak upoštevajo širše družbeno okolje. Na pročeljih stavb in trgih je prisotna javna umetnost, kar deloma Metelkovo mesto ohranja pred uničujočimi silami kapitala in umirja procese gentrifikacije. Posebnost Celotne umetnine Metelkova je tudi njena funkcionalna uporaba saj se pogosto posamične umetniške intervencije združujejo z mizami, klopmi, ozelenitvami, senčniki in tvorijo “otoke”, ki pritegnejo obiskovalce, da se na lokaciji zadržujejo in počutijo prijetno. Metelkova kot javni prostor z integracijo umetniških del ni zgolj »paša za oči« ampak hkrati sugerira zgodbo o »odprtosti«, »dostopnosti«, »participaciji«, »vključevanju« in »udeležbi skupnosti«.

 

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

Avtor: Vladimir Leben
Naslov dela: Slovenija moja dežela
Leto izdelave: 2018
Oblika: mural
Tehnika: akril
Avtor fotografij: Nataša Serec & Nada Žgank
Povezava do avtorjeve spletne strani: vladimirleben.com

O projektu: Zidna poslikava »Slovenija, moja dežela / Welcome to Slovenia« vsebinsko črpa iz migrantske problematike. Namenoma kaže na, prvi pogled, enostransko perspektivo, ki ne reflektira neposredno vzrokov za migracije in usod migrantov, temveč odziv države gostiteljice in vpliv sprejetih ukrepov na lokalni ravni. Humorna interpretacija povsem realnega problema, ki ga za zveri s čeznacionalnimi teritoriji predstavljajo tehnične prepreke na meji, posredno odpira tudi vprašanja osebne odgovornosti do “našega” in “tujega”.

Avtor: Beli sladoled (Leon Zoudar & Miha Perne)
Naslov dela: Urinova pot
Leto izdelave: 2018
Oblika: mural
Tehnika: akril
Avtorja fotografij: Beli sladoled
Povezava do avtorjeve spletne strani: belisladoled.org

Opis projekta: Tandem Beli sladoled je poslikal steno prehoda iz Maistrove ulice, ki so ga »Metelkovci« hudomušno poimenovali »Urinova pot«. Poslikava z nekonvencionalnimi domislicami je likovni komentar na nekulturno početje – uriniranje na neprimernih mestih. Beli sladoled v svojem delu ne pozna tabujev in se že od samega začetka delovanja ukvarja z raznoterimi »čudnimi« in trivialnimi temami.

Avtorica: Kaja Avberšek
Naslov dela: Mile voli disko
Leto izdelave: 2018
Oblika: mural
Tehnika: akril
Avtor fotografij: Damjan Kocjančič
Povezava do avtorjeve spletne strani: kaja-avbersek.com

O projektu: Stripovska ustvarjalka mlajše generacije Kaja Avberšek se je oktobra 2018 v sklopu projekta Celostna umetnina Metelkova in festivala stripa Tinta predstavila z javno stripovsko intervencijo z naslovom Mile voli disko na obzidju Metelkove mesta. Zidna poslikava je izpeljana iz stripovsko zasnovanih ilustracij, ki so predhodno izšle v knjižni obliki. Izhodišče stripovske pripovedi je avtoričina izkušnja nosečnosti in rojstva prvega otroka. Gre za svojevrstne vizualne dnevniške zapise oz. vtise iz obdobja nosečnosti, prežete z obilo iskrenosti in igrivosti, pa tudi nemalo humorja in ironije. Delo odlikujeta izvirna in drzna vsebinska zasnova ter minimalistična, stilizirana likovna izvedba.

Vir: Kaja Avberšek, 2020; kaja-avbersek.com/portfolio-1; 24. 3. 2020

 

X